Norge som gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019

I 2019 var Norge gjesteland på bokmessen i Frankfurt.
Prosjektet innebar hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området i hele 2019, og kulminerte under bokmessen fra 16.-20. oktober 2019. Prosjektet var den største norske utenrikskulturelle satsingen i moderne tid.

Foto hege langrusten

Om prosjektet

Prosjektet Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 er den største utenrikskulturelle satsingen i Norge noensinne. Frankfurt-prosjektet innebar hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området i hele 2019, og kulminerte under bokmessen i Frankfurt i oktober 2019.

NORLA ledet arbeidet og samarbeidet tett med forfattere, forlag, agenter, kunstinstitusjoner og andre kulturaktører. Vi kunne presentere et slagkraftig og attraktivt program under mottoet ‘The Dream We Carry", etter Olav H. Hauges dikt ’Det er den draumen’.

Fr01 norla13

Frankfurt-teamet

NORLA sto for gjennomføringen av det norske gjestelandsprosjektet ved Bokmessen i Frankfurt 2019, og opprettet et eget prosjektteam.

Prosjektleder var Halldór Gudmundsson, som rapporterte til NORLAs direktør Margit Walsø. Videre besto Frankfurt-teamet av litteraturkoordinator Andrine Pollen, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, PR-ansvarlig Sunniva Adam, prosjektkoordinator Ellen Trautmann Olerud og prosjektkoordinator Janicken von der Fehr.

Rapport

Norlas frankfurtrapport omslagsbilde
Design: Helge Hjorth Bentsen, NODE Berlin Oslo

Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019 er den største samlede utenrikskulturelle satsingen Norge har gjennomført. Ser man på hovedmålene som NORLA satte seg for satsingen, ble disse nådd. Målet var å fornye fotfestet til norsk litteratur i Tyskland, skape ny internasjonal interesse for norsk litteratur, vise Norge som en moderne kulturnasjon og revitalisere forholdet mellom Norge og Tyskland gjennom samarbeid om litterære og kulturelle prosjekter.