Oversettere

Tre oversettere av norsk litteratur til arabisk var sentrale i det norske gjestelandsprogrammet.
Se engelske presentasjoner her