Nyheter fra NORLA

NORLAs årsmelding for 2018

Norla årsmelding 2018 til trykk

Det skjedde utrolig mye spennende i NORLA i løpet av 2018! I tillegg nådde bevilget oversettelsesstøtte til norske titler nok en gang ny rekord (les mer).
Nå kan du lese om alle våre aktiviteter i årsmeldingen for 2018, som kan lastes ned under.

I webkalenderen for 2018 finner du flere detaljer om alle NORLAs aktiviteter.

Tidligere årsmeldinger finner du her.

NORLA forvalter midler fra Utenriksdepartementet til ulike typer reisestøtte:
*For norske forfattere som inviteres til å delta på litterære arrangementer i utlandet.
*Til forfattere og forelesere som besøker universiteter i utlandet der det undervises i norsk.
*Og til utenlandsk presse som ønsker å reise til Norge.
Se oversikt over reisestøtte utbetalt i 2018 her.

Tidligere årsmeldinger

Du finner alle NORLAs årsmeldinger her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019