For arrangører

Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

SØKNADSFRISTER. 15.1. og 1.8.2018

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.

Reisestøtte til utviklingsformål på litteraturfeltet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA forvalter en årlig sum for reisestøtte på litteraturfeltet til utviklingsformål på vegne av Utenriksdepartementet (UD).
Det overordnede formål er å styrke kultursektoren i utviklingsland.

Reisestøtte til norske forfattere og forelesere invitert til festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan bidra med reisestøtte til norske forfatteres og foreleseres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA har også fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte en begrenset årlig sum til norske forfattere og forelesere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.