For arrangører

Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

SØKNADSFRISTER. 15.1. og 1.8.

NORLA endret i mars 2020 praksis og retningslinjer for tilskuddsordningene som følge av utbruddet av koronaviruset.

Vi innvilger støtte til forfatterbesøk under forutsetning at offisielle reiseråd tillater at slike reiser gjennomføres. Siden det i vårsemesteret 2021 fortsatt vil være vanskelig å planlegge reiser har NORLA endret betingelsene midlertidig og kan i dagens situasjon også støtte utgifter til digitale «besøk» av forfattere og andre digitale erstatninger for forfatterreiser. Søknad om slike arrangementer sendes inn på vanlig måte. Søknadskjema finnes nederst på denne nettsiden. Søknadsfrist for vårsemesteret er 15. januar 2021.

Reisestøtte til norske forfattere og forelesere invitert til (digitale) festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan bidra med reisestøtte til norske forfatteres og foreleseres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA har også fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte en begrenset årlig sum til norske forfattere og forelesere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.

Som følge av koronasituasjonen er det for tiden vanskelig å invitere norske forfattere til internasjonale festivaler, lanseringer og andre arrangementer i utlandet. Utenlandske forlag, festivalarrangører og andre aktører som ønsker å lage digitale arrangementer med norske forfattere, kan derfor søke om støtte til webinarer, podkaster, intervjuer i form av filmopptak og tilsvarende. Det er også mulig å søke om støtte til annonsering og synliggjøring av forfatter- og litteraturprogrammer i digitale medier.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019