Søknadsfrist: Løpende, senest en måned før arrangementet skal finne sted

Reisetilskudd til norske forfattere som er invitert til festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

På vegne av Utenriksdepartementet (UD) kan NORLA bevilge reisetilskudd til norske forfattere.

Tilskuddet vil normalt kun dekke flybillett (økonomiklasse). Søknad må sendes av arrangør i utlandet. Forfattere kan ikke søke på egne vegne.

Opplysninger om bevilget tilskudd fra NORLA skal fremgå i informasjonen om arrangementet, i tillegg til NORLAs logo (kan lastes ned her).

I etterkant av arrangementet skal både arrangør og forfatter sende en rapport med oppsummering av arrangementet, antall deltakere, bilder etc. Bruk skjemaene (under) som utgangspunkt.

Reiseråd for norske borgere
Vi gjør oppmerksom på at du som tilskuddsmottaker er forpliktet til å holde deg oppdatert på og følge norske myndigheters offisielle reiseråd. UD lager også praktisk reiseinformasjon som det kan være nyttig å gjøre seg kjent med. Les mer.

Se søknadsskjema under.

Søknad må sendes minst én måned før arrangementet skal finne sted.
Alle søknader behandles i månedlige møter.

Andre tilskuddsordninger for norske forfattere/forelesere i utlandet:

NORLA forvalter også UDs ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Les mer her.