For arrangører

Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.
NORLA har ansvaret for forvaltningen av Utenriksdepartementets ordning for økonomisk tilskudd til forfatter-/foreleserbesøk ved høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.

Vi ber om at søknadsskjemaet under benyttes ved søknad om økonomisk bistand til forfatter-/foreleserbesøk for budsjettåret 2023.

Selv om ordningen i hovedsak er ment å styrke norsk-undervisningen og forelesningene som en hovedregel skal foregå på norsk, kan det i unntakstilfeller gir støtte til besøk av norske forfattere og forelesere som også skal snakke for studenter i andre fag enn norsk.
Det kan også søkes om tilskudd til digitale arrangementer.

Se mer informasjon om ordningen i utlysningsbrevet (under).

Det søkes på eget skjema (under)

Søknadsfrister: 15.1. og 1.8.

I etterkant av besøket ber NORLA om korte rapporter fra både arrangør og forfatter/foreleser. Bruk gjerne skjemaet (under) som utgangspunkt.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019