NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

15. januar

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

University photo nathan dumlao, unsplash. mjpg

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen

18.-20. januar

NORLA møter nordiske kollegaer på Færøyene

Norden

Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene – nettverket NordLit – møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Torshavn på Færøyene, 18.-20. januar.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

19.-23. januar

Norske forfattere og NORLA til Jaipur Literary Festival, India

Jlf logo

NORLA deltar igjen på Jaipur Literary Festival, ’The world’s grandest literary show’!
Dette sies å være verdens største gratis litteraturfestival, med et overveldende antall forfattere, deltakere og publikummere fra India og hele resten av verden. Fra Norge deltar Kristin Roskifte og Kjell Ola Dahl.

27. januar-04. februar

NORLA og Veronica Salinas til Bokmessen i Kairo

Cairo international book fair 2023

NORLA besøker bokmessen i Kairo 27. januar – 4. februar for å bli bedre kjent med det arabiske bokmarkedet og for å forberede at Norge skal være gjestland på bokmessen i Kairo i 2024.

I år har vi med oss billedbokskaper Veronica Salinas som vil presentere oversettelsen av sine bøker til arabisk på flere arenaer, blant annet i bokhandelen Diwan fredag 3. februar.

31. januar

Webinar med samiske og kanadiske forleggere

31. januar arrangerer NORLA i samarbeid med Livres Canada Books et digitalt seminar for samiske og kanadiske forleggere.
Forleggerne møtes i plenum og en-til-en for å bli kjent, diskutere felles problemstillinger og presentere aktuelle titler.

01. februar

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Book photo mikołaj palazzo on unsplash m

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonstilskudd for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her

01. februar

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Eksport  og markedstiltak foro mette børja

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

03. februar

Søknadsfrist: Stilling som regnskapsfører/kontorleder i NORLA

Dmitry ratushny o33ivnpb0ri unsplash

Liker du å ha ansvar for et bredt spekter av administrative oppgaver? Blir du motivert av teamarbeid i en organisasjon med engasjerte medarbeidere? NORLA samarbeider med mange aktører i norsk bokbransje og ivaretar et stort internasjonalt nettverk. Kan du tenke deg å bidra til god drift og effektiv prosjektstyring sammen med oss? Da håper vi at du vil søke stillingen som kontorleder/regnskapsfører i NORLA.

Les mer og søk innen 3. februar

07. februar

Søknadsfrist: Delta på Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Microsoftteams image (8)

Vi inviterer utenlandske forlag/redaktører, underagenter og scouter til å søke om deltagelse på vårt fellowship på Norsk litteraturfestival på Lillehammer, 23.-26. mai 2023. I år vil fokuset være på litteratur for barn og unge.
Fellowshipet støttes økonomisk av Utenriksdepartementet.
Les mer og søk her

Også i år ønsker NORLA å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.
For inntil ti deltakere dekker NORLA reisekostnader, kost og losji fra tirsdag 23. – fredag 26. mai. Det er mulig å utvide oppholdet for egen regning.
Kun dem som oversetter direkte fra norsk kan delta.
Søkere som ikke deltar på NORLAs oversetterkonferanse på Kløfta i slutten av juni vil prioriteres.
Les mer og søk her

Søknadsfrist: 7. februar kl. 12.00 (CET)

09. februar

Festivalsjefer fra fire land til Bergen internasjonale litteraturfestival

Litfestbergen

Bergen internasjonale litteraturfestival har i år invitert litteraturfestivalsjefer fra hele verden til Bergen for å overvære årets festival, og for å møte norske forfattere og bransjeaktører med tanke på utveksling i årene som kommer. Det vil delta festivalsjefer fra Skottland, Nigeria, Irland, USA/Frankrike. NORLA har gitt et tilskudd til besøket gjennom vår nye tilskuddordning for internasjonale delegater.

10. februar

Påmeldingsfrist: Halvdagsseminar 13. april om ukrainsk språk og litteratur, og om samoversettelse

Ukrainsk 3 816x458

Åpent halvdagsseminar om ukrainsk språk og litteratur, og om samoversettelse, torsdag 13. april, på Litteraturhuset i Oslo.
Påmeldingsfrist: 10. februar.
Arrangører: Norsk Oversetterforening og NORLA i samarbeid med tidsskriftet Mellom og Den ukrainske forening i Norge.

Se flere detaljer her

13. februar

Påmeldingsfrist: NORLAs samiske oversetterkonditori 15. februar

Oversetterkonditori samisk

Den 6. februar feiret vi samenes nasjonaldag og nå inviterer vi til samisk oversetterkonditori. Her får du får du møte to kollegaer som oversetter fra samisk (og norsk): Olivia Lasky og Kaija Anttonen – som vil dele erfaringer og kanskje noen boktips med oss. Det blir også rom for spørsmål!
Du treffer i tillegg oversetterkollegaer fra ulike land, og oss i NORLA. Alle gjestene plasseres i mindre grupper ved digitale «konditoribord», der målet er å ha det hyggelig og lære noe nytt.

Når: Onsdag 15. februar kl. 15 (CET)
Hvor: På Zoom
Påmeldingsfrist: Mandag 13. februar kl. 12 (CET)
Påmelding her

14. februar

Tokyo - bransjetreff om graphic novels / barne- og ungdomslitteratur

Fb post

NORLA og Den norske ambassaden i Tokyo arrangerer bransjetreff tirsdag 14. februar.
Her får japanske redaktører og scouter møte norske forfattere og litterære agenter, og norske aktører får også mulighet til å bli bedre kjent med japansk forlagsbransje.

15. februar

Samisk oversetterkonditori

Oversetterkonditori samisk

Den 6. februar feiret vi samenes nasjonaldag og nå inviterer vi til samisk oversetterkonditori. Her får du får du møte to kollegaer som oversetter fra samisk (og norsk): Olivia Lasky og Kaija Anttonen – som vil dele erfaringer og kanskje noen boktips med oss. Det blir også rom for spørsmål!
Du treffer i tillegg oversetterkollegaer fra ulike land, og oss i NORLA. Alle gjestene plasseres i mindre grupper ved digitale «konditoribord», der målet er å ha det hyggelig og lære noe nytt.

01. mars

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Books photo  sharon mccutcheon on unsplash m

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

01. mars

London: Litteraturarrangement i residensen i forbindelse med Kronprinsparets offisielle besøk til Storbritannia

Dd.kk.hh. kronprinsen og kronprinsessen. foto jørgen gomnæs det kongelige hoff

Kronprinsparet skal på offisielt besøk til Storbritannia 28. februar – 2. mars. I den forbindelse inviterer NORLA sammen med den norske ambassaden i London til et litterært arrangement i residensen onsdag 1. mars med forfatterne Lars Mytting, Siri Helle og Karl Ove Knausgård, i en samtale moderert av bokhandler Nic Bottomley.
For inviterte britiske bokhandlere, oversettere og litteraturaktører.

01. mars

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Calendar photo sigmund, unsplash m

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om tilskudd til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne.
Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterier for oversettelsestilskudd. Oversettelsen må skje direkte fra norsk.
Tilskudd til prøveoversettelser av NORLAs fokustitler vil prioriteres.

02. mars

Bransjetreff i Lisboa

Portugal flag 400

2. mars arrangerer Den norske ambassaden i Lisboa og NORLA et bransjetreff for portugisiske forleggere og oversettere for å øke oppmerksomheten rundt norsk litteratur.
På programmet står informasjon om aktuell norsk litteratur og NORLAs tilskuddsordninger og speed-dating mellom forleggere og oversettere. I tillegg vil Nina Lykke vil presentere sitt forfatterskap.

06.-09. mars

NORLA til Bologna Book Fair

Bolognachildrensbookfair logo

NORLA ser frem til å igjen delta på barnebokmessen i Bologna, Italia, der den norske bokbransjen er samlet på én stor fellesstand: Hall 30 – B36-C23.
Kontakt oss dersom du ønsker å avtale et møte.

10. mars

Påmeldingsfrist: Oversetterkonditori om vårens fokustitler

Oversetterkonditori ill (1)

På oversetterkonditoriet 15. mars presenterer vi NORLAs fokustitler denne våren.

Vi fordeler gjestene på tre digitale konditoribord, der våre seniorrådgivere Oliver, Andrine og Dina vil presentere utvalgte titler. I tillegg treffer du som vanlig kollegaer fra ulike land og andre av oss i NORLA. Konditoriet holder åpent én time.
Vi er glade over å ha fått mange stamgjester, og tar også gjerne i mot flere.

Bli med da vel!

15. mars

Oversetterkonditori om vårens fokustitler

Oversetterkonditori ill (1)

På oversetterkonditoriet 15. mars presenterer vi NORLAs fokustitler denne våren.

Vi fordeler gjestene på tre digitale konditoribord, der våre seniorrådgivere Oliver, Andrine og Dina vil presentere utvalgte titler. I tillegg treffer du som vanlig kollegaer fra ulike land og andre av oss i NORLA. Konditoriet holder åpent én time.
Vi er glade over å ha fått mange stamgjester, og tar også gjerne i mot flere.
Bli med da vel!

27. mars

Nominasjonsfrist: kandidater til NORLAs oversetterpriser for 2022 og 2023

Oversetterprisen pokal

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. Prisen tildeles for oversettelser gjort direkte fra norsk og er ment å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.
I år skal vi, under oversetterkonferansen på Kløfta, dele ut priser til TO oversettertalenter i god utvikling:

Prisen for 2022 gis for oversettelse av faglitteratur og prisen for 2023 gis for oversettelse av skjønnlitteratur.

31. mars

Påmeldingsfrist: NORLAs oversetterkonditori 12. april - påskekrim-spesial

Påskekrimditori cut

I påskekrimditoriet 12. april får vi får besøk av forfatter Anders Totland som har skrevet Til jord skal du bli og
Marius Aronsen fra Vigmostad & Bjørke, som har vært redaktør for påskekrim-antologien Buss for tog til Bergen plyndret i natt

Det blir tre digitale «kafébord»; to der forfatterne presenterer seg og boken sin og ett bord der vi snakker om den særnorske tradisjonen med påskekrim. Du treffer som vanlig kollegaer fra ulike land og oss i NORLA.

01. april

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk skjønnlitteratur

Book photo artis kančs on unsplash m

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonstilskudd for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

03.-11. april

Påskeferie i NORLA

Ellen påske 2

NORLAs kontor holder stengt fra og med mandag 3. april og åpner igjen tirsdag 11. februar.

Vi ønsker dere alle en god påske!

06. april

Søknadsfrist: Reisestipend til Leipziger Buchmesse, for oversettere

Leipzig bm logo 2015 4c

Vi i NORLA gleder oss til å delta på Leipziger Buchmesse og lyser nå ut inntil 15 reisestipender.
Norsk-oversettere som skal delta på messen kan søke om reisetilskudd på inntil 100 Euro.
Søknadsfrist er torsdag 6. april

Søk her

12. april

Påskekrimditori

Påskekrimditori cut

I påskekrimditoriet 12. april får vi får besøk av forfatter Anders Totland som har skrevet Til jord skal du bli og
Marius Aronsen fra Vigmostad & Bjørke, som har vært redaktør for påskekrim-antologien Buss for tog til Bergen plyndret i natt.

Det blir tre digitale «kafébord»; to der forfatterne presenterer seg og boken sin og ett bord der vi snakker om den særnorske tradisjonen med påskekrim. Du treffer som vanlig kollegaer fra ulike land og oss i NORLA.

13. april

Åpent halvdagsseminar om ukrainsk språk og samoversettelse

Ukrainsk 3 816x458

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har det i Norge vært et stort behov for ferdigheter i ukrainsk språk og for kunnskap om Ukraina. En vei til innsikt i ukrainsk historie, kultur og mentalitet går via skjønnlitteraturen. Mange norske forlag ønsker å utgi skjønnlitteratur av ukrainske forfattere, men det er per i dag en mangel på kvalifiserte oversettere fra ukrainsk til norsk.

18.-20. april

NORLA til London Book Fair

Londonbookfair logo

Vår seniorrådgiver Oliver Møystad deltar på London Book Fair i år.
Ta gjerne kontakt med ham hvis du ønsker å avtale et møte.

27.-30. april

Ni norske forfattere og NORLA til Bokmessen i Leipzig 27.-30. april

Leipzig bm logo 2015 4c

På årets bokmesse i Leipzig, 27.-30. april kan du møte både et stort lag norske forfattere og NORLA.
Ni forfattere deltar som alle er aktuelle med bøker på tysk:

01. mai

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Eksport  og markedstiltak foro mette børja

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

09. mai

Nederlandsk oversetterseminar i den Haag

Jason wong pbnbmx6jtbm unsplash

Tirsdag 9.5. avholder NORLA og den norske ambassaden i den Haag et seminar for nederlandske forleggere om aktuell norsk skjønnlitteratur.
NORLAs fokustitler vil bli presentert av NORLAs representant og nederlandske oversettere, deretter blir det speed-dating med forleggerne. Seminaret avsluttes med lunsj.

11. mai

Arabisk oversetterseminar i Oslo

Cairo international book fair 2023

Som forberedelse til at Norge skal være gjesteland på bokmessen i Kairo i 2024 arrangerer NORLA et seminar om oversettelse til arabisk torsdag 11. mai. Målgruppe er folk som allerede oversetter til arabisk eller som kan tenke seg å komme i gang som oversetter. Det utgis allerede en god del norsk litteratur på arabisk, men det trengs flere oversettere!

Vi oppfordrer alle som kan være interessert til å ta kontakt.

Tid: Torsdag 11.05. Faglig program og workshop kl 13:00-ca 18.30, deretter avslutning med middag
Sted: Fritt Ords lokaler, Urianienborgveien 2.

23.-26. mai

NORLAs aktiviteter under Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Microsoftteams image (9)

NORLA inviterer som i tidligere år utenlandske forleggere til et fellowship under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. I år vil fokus være på barne- og ungdomslitteratur, og programmet vil finne sted fra 23.-26. mai. Deltakerne vil bli presentert for norske forfattere og ha møter med agenter for barne- og ungdomslitteratur, i tillegg til kulturelle og sosiale innslag i vakre omgivelser på Lillehammer. De vil også delta på et kick-off program for Norge som gjesteland i Bologna i 2026.
Les mer

NORLA ønsker også i år å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. For inntil ti deltakere dekker NORLA reisekostnader, kost og losji fra tirsdag 23. – fredag 26. mai.
Deltakerne vil få faglig påfyll og kan fritt følge festivalens rikholdige program. I tillegg kan de delta på deler av programmet for årets internasjonale fellowship, som er viet barne- og ungdomslitteratur.
Les mer

25.-29. mai

Norsk deltagelse på Bokmessen i Warszawa

Warwaw int bf logo23

NORLA besøker bokmessen i Warszawa 25.-29. mai for å følge opp fjorårets store satsning mot det polske bokmarkedet, både på bokmessen og andre arrangementer.
Deltar gjør også Roy Jacobsen og Anneliese Pitz som skal presentere den polske oversettelsen av sin roman Mannen som elsket Sibir. Det blir norsk stand på messen i regi av NORLA.

01. juni

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Book photo mikołaj palazzo on unsplash m

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonstilskudd for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her

26.-28. juni

NORLAs oversetterkonferanse

Foto lily hospitality group nordic hotels and resorts

26.-28 juni 2023 arrangerer NORLA en storstilt konferanse på Lily Country Club, Kløfta utenfor Oslo for oversettere av litteratur fra Norge.

Nytt denne gangen er at oversettere som ønsker å delta selv kunne søke om plass. Fristen var 28. november og svar på søknadene blir gitt på nyåret.
Vi vil innby 150 oversettere som skal gjenspeile norsk litteraturs spredning og gjennomslag i de ulike språkmarkedene. I tillegg er det en kvote for nye oversettere for å sikre rekruttering.

01.-31. juli

Authors' Reading Month i Tsjekkia og Slovakia: 31 norske forfattere deltar

Authors’ Reading Month er en storstilt omreisende festival som arrangeres i 31 dager fra 1. juli. Prosjektet er et samarbeid mellom litteraturkontorer i Tsjekkia og Slovakia.
I år inviteres 31 norske forfattere til å delta fortløpende på festivalen.

Forfatterne turnerer i fire byer i Tsjekkia (Brno og Ostrava) og Slovakia: (Bratislava og Kosice), samt digitalt i Lviv, Ukraina.
Forfatterne opptrer sammen med én lokal forfatter (tsjekkisk eller slovakisk) og reiser fra by til by.

01. august

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk skjønnlitteratur

Book photo artis kančs on unsplash m

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonstilskudd for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

01. august

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

University photo nathan dumlao, unsplash. mjpg

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.

01. september

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Books photo  sharon mccutcheon on unsplash m

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

01. september

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Calendar photo sigmund, unsplash m

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om tilskudd til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne.
Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterier for oversettelsestilskudd. Oversettelsen må skje direkte fra norsk.
Tilskudd til prøveoversettelser av NORLAs fokustitler vil prioriteres.

01. september

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Eksport  og markedstiltak foro mette børja

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

01. oktober

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Book photo mikołaj palazzo on unsplash m

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonstilskudd for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her: Mikołaj Palazzo, Unsplash)

15. november

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk skjønnlitteratur

Book photo artis kančs on unsplash m

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonstilskudd for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019