24.06.2022

NORLAs årsmelding for 2021

NORLA ga i 2021 tilskudd til oversettelse til flere språk enn noen gang, 50 ulike språk – deriblant historiens første bevilgninger for oversettelse til hausa, kasakhisk og nordsamisk.
Det ble i alt mottatt 527 søknader om tilskudd til oversettelse, og av disse ble 521 innvilget, fordelt på 394 skjønnlitterære titler og 127 sakprosa-titler.
Av totalen var 136 titler for målgruppen barn og unge.

Boksol 16 9

Les mer om bevilgningene her

De 521 bevilgningene fordeler seg på 375 ulike titler, med 254 forfatterskap representert. Tallene viser at det er stor bredde i litteraturen som krysser landegrensene, selv om antall bevilgninger er gått noe ned fra foregående år.

I et år som fortsatt har vært preget av pandemien, videreutviklet NORLA digitale verktøy til beste for å formidle norsk litteratur ut i verden. Å opprettholde arenaer for å kunne presentere bøker og forfattere internasjonalt var en utfordring, siden 2021 ble et år der de fleste bokmesser var avlyst, med Frankfurter Buchmesse som et viktig og gledelig unntak.

Vi arrangerte en rekke digitale bransjetreff i samarbeid med utestasjoner, der norske litterære agenter møtte utenlandske redaktører. Vi satset på digital markedsføring av forfattere, og informasjonsbasen
Books from Norway brukes av stadig flere.
Gjennom året styrket vi også innsatsen mot en av våre viktigste samarbeidsparter: oversetterne. Vi samlet oversettere fra flere land til utveksling og kompetanseheving gjennom ulike workshops og det nye
Oversetterkonditoriet.

Les mer om alt det spennende som skjedde i 2021 i årsmeldingen her:

Last ned årsmeldingen her.

I vår webkalender for 2021 finner du flere detaljer om alle NORLAs aktiviteter.

NORLA forvalter midler fra Utenriksdepartementet til ulike typer reisestøtte:
*For norske forfattere som inviteres til å delta på litterære arrangementer i utlandet.
*Til forfattere og forelesere som besøker universiteter i utlandet der det undervises i norsk.
*Og (i et normalår) til utenlandsk presse som ønsker å reise til Norge.
Se oversikt over reisestøtte utbetalt i 2021 her.

Tidligere årsmeldinger

Du finner NORLAs tidligere årsmeldinger her.