Nyheter fra NORLA

NORLAs årsmelding for 2020

Forsidebilde 16 9

Interessen for norsk litteratur i utlandet har holdt seg bemerkelsesverdig høy gjennom et år der mye ble forandret på grunn av en pandemi. NORLA opplevde i 2020 rekord i mottatte søknader om oversettelsesstøtte, hele 660 søknader (les mer). Planene ble tilpasset den nye situasjonen med korona. NORLA la om alle aktiviteter for å promotere norsk litteratur til digitale alternativ. Gjennom «digitale forfattere» og nyutvikling av digitale bransjetreff har litteraturen nådd ut og i tillegg møtt nye målgrupper og publikum.

Les mer om alt det spennende som skjedde i 2020 i årsmeldingen her:

Last ned årsmeldingen her.

I vår webkalender for 2020 finner du flere detaljer om alle NORLAs aktiviteter.

NORLA forvalter midler fra Utenriksdepartementet til ulike typer reisestøtte:
*For norske forfattere som inviteres til å delta på litterære arrangementer i utlandet.
*Til forfattere og forelesere som besøker universiteter i utlandet der det undervises i norsk.
*Og (i et normalår) til utenlandsk presse som ønsker å reise til Norge.
Se oversikt over reisestøtte utbetalt i 2020 her.

Tidligere årsmeldinger

Du finner NORLAs tidligere årsmeldinger her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019