ENLIT

NORLA er del av nettverket av europeiske litteraturkontorer, ENLIT, som promoterer litteratur og gir tilskudd til oversettelse, og Margit Walsø leder nettverket siden 2020.

Les mer og se medlemsoversikt her