NORLAs oversetterpris

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. Prisen tildeles for oversettelser gjort direkte fra norsk.
NORLAs oversetterpris tildeles et ungt oversettertalent for å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Oversetterprisen er på 20.000,- norske kroner, i tillegg til et inntil tre ukers gratis opphold i Oslo – fortrinnsvis i forfatterleiligheten i Litteraturhuset. (Avhenger av tilgjengelighet).

NORLAs oversetterpris ble utdelt for første gang under litteraturfestivalen på Lillehammer i 2007.

Prisen skal annethvert år gå til en oversetter som har arbeidet spesielt med faglitteratur, annethvert år til en oversetter som har gjort en spesiell innsats for skjønnlitteratur. Den skjønnlitterære prisen utdeles fra Kristin Brudevolls fødselsdagsfond.

Tidligere prisvinnere:

2007: John Irons – engelsk (faglitteratur)

2007: Olga Drobot – russisk (skjønnlitteratur)

2008: Jelena Ratsjinskaja – russisk (faglitteratur)

2009: Cristina Gómez Baggethun – spansk (skjønnlitteratur)

2010: Loup-Maëlle Besançon – fransk (faglitteratur)

2011: Céline Romand-Monnier – fransk (skjønnlitteratur)

2012: Hwasue S. Warberg – koreansk (faglitteratur)

2013: Dana Caspi – hebraisk (skjønnlitteratur)

2014: Diane Oatley – engelsk (faglitteratur)

2015: Eva Dimitrova Kaneva – bulgarsk (skjønnlitteratur)

2016: Nargis Shinkarenko – russisk (faglitteratur)

2017: Maike Dörries – tysk (skjønnlitteratur)

2018: Frank Zuber – tysk (faglitteratur)

2019: Ursel Allenstein – tysk (skjønnlitteratur)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019