NORLAs faglige råd

Alle søknader om tilskudd til oversettelse vurderes og innvilges av NORLAs to faglige råd; ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for faglitteratur.

NORLAs faglige råd for skjønnlitteratur

  • Kjersti Anfinnsen, oppnevnt av Den norske Forfatterforening
  • Hans Kristian Rustad, oppnevnt av Universitetet i Oslo
  • Cecilie Naper, oppnevnt av Universitetet i Oslo
  • A. Audhild Solberg, oppnevnt av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
  • Marius Fossøy Mohaugen, oppnevnt av Den norske Forleggerforening

NORLAs faglige råd for faglitteratur

  • Eirik Vatnøy, oppnevnt av Universitetet i Oslo
  • Jon Rognlien, oppnevnt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
  • Kristina Solum, oppnevnt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
  • Kari Spjeldnæs, oppnevnt av Den norske Forleggerforening

Andre tilskuddsordninger

For andre tilskuddsordninger tas beslutning om fordeling av NORLAs fagutvalg. Fagutvalgets medlemmer i 2023 er Margit Walsø, Andrine Pollen, Oliver Møystad og Dina Roll-Hansen. Ved behov vil fagutvalget innhente ekstern ekspertise.