NORLAs faglige råd

Alle søknader om tilskudd til oversettelse vurderes og innvilges av NORLAs to faglige råd; ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for faglitteratur.

NORLAs faglige råd for skjønnlitteratur:

Rådets medlemmer:
Sigbjørn Skåden, oppnevnt av Den norske Forfatterforening

Hans Kristian Rustad, oppnevnt av Universitetet i Oslo

Cecilie Naper, oppnevnt av Universitetet i Oslo

A. Audhild Solberg, oppnevnt av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Marius Fossøy Mohaugen, oppnevnt av Den norske Forleggerforening

NORLAs faglige råd for faglitteratur:

Rådets medlemmer:
Eirik Vatnøy, oppnevnt av Universitetet i Oslo

Jon Rognlien, oppnevnt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Marta Breen, oppnevnt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Kristina Solum, oppnevnt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Kari Spjeldnæs, oppnevnt av Den norske Forleggerforening

Andre tilskuddsordninger

For andre tilskuddsordninger tas beslutning om fordeling av NORLAs fagutvalg. Fagutvalgets medlemmer i 2023 er Margit Walsø, Andrine Pollen, Oliver Møystad og Dina Roll-Hansen. Ved behov vil fagutvalget innhente ekstern ekspertise.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019