Om NORLA

NORLAs faglige råd

Alle søknader om oversettelsesstøtte vurderes og innvilges av NORLAs to faglige råd; ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for faglitteratur.

NORLAs faglige råd for skjønnlitteratur:

Rådets medlemmer:
Liv Lundberg, Den norske Forfatterforening

Irene Engelstad, Den norske Forleggerforening

Per Thomas Andersen, Universitetet i Oslo

Tone Selboe, Universitetet i Oslo

Synne Sun Løes, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

NORLAs faglige råd for faglitteratur:

Rådets medlemmer:
Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo

Arnhild Skre, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Marta Breen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Sverre Tusvik, Den norske Forleggerforening

Agnes Banach, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening