Søk

Her er vårens nye stemmer

Neste år er Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt. Å bringe fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med satsningen. NORLA har inngått utviklingsprogrammet Nye stemmer i samarbeid med blant annet Talent Norge og Den norske Forleggerforening.

Kull 5 av Nye stemmer består av følgende forfattere:

Justeringer i NORLAs tilskuddsordninger

Vi har nylig foretatt mindre endringer i tre av våre tilskuddsordninger.
Du finner informasjon om alle justeringene under.

Lesetimen – konkurranse i samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og NORLA

Som en del av Bokåret har Nasjonalbiblioteket en lesekampanje. I én time, torsdag 23. mai kl.19.00 – 20.00 utfordrer Nasjonalbiblioteket alle i Norge til å sette av en time til å lese.
Et ledd i lesekampanjen er en konkurranse i samarbeid med oss i NORLA, der man kan vinne en tur til bokmessen i Frankfurt.

Tilskudd til eksport - og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører. Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder. Tilskuddsordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale utgivere, underagenter og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com