Søknadsfrist: to ganger i året

Oversetterhotell i Oslo

NORLA ønsker å gi oversettere av norsk litteratur mulighet til å komme til Norge for å kunne fordype seg i norsk litteratur, språk og kultur.

Datoer og søknadsfrist for høsten 2024 kommer.

Opphold

Norsk-oversettere inviteres til å søke opphold på vårt populære oversetterhotell; Bondeheimen, som ligger midt i Oslo sentrum.
Det kan søkes om et to-ukers opphold i gitte uker vår og høst. Vi gir tilbudet til fire oversettere hver sesong.

Vi tilbyr:

  • Gode arbeidsforhold (plass i åpent kontorlandskap hos NORLA)
  • Mulighet til å fordype seg i norsk litteratur
  • Mulighet til å drive research og møte norske forfattere
  • Mulighet til å knytte god kontakt med NORLA, med andre oversettere og med norsk forlagsbransje
  • Sentral plassering i Oslo med nærhet til alle kulturinstitusjoner

NORLA dekker hotell med frokost. Vi gir også et tilskudd til reisekostnader og gir et oppholdsstipend på NOK 5.000.
Tiltaket har fått økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.

Ordningen er kun rettet mot dem som oversetter direkte fra norsk.
Søknad i digitalt søknadsskjema (under). CV kan bes ettersendt.

Søknadsfrist: utløpt (var torsdag 8.2.)

Historikk

I 2014 inngikk vi en avtale med det tradisjonsrike hotellet Bondeheimen, i Oslo sentrum. Oversettere kunne søke om to-ukers opphold på hotellet, og NORLAs oversetterhotell ble raskt en formidabel suksess. Vi er gleder oss over at et femtitalls oversettere har vært “Bondestudentar”, og reist hjem med nyttige kontakter, utvidet nettverk og også nye vennskap.

Her har vi oppsummert tilbakemeldingene fra de to første årene med oversetterhotell.

Du kan også lese de positive tilbakemeldingene etter oversetterhotelles her:
høsten 2014
våren 2015
høsten 2015
våren 2016
høsten 2016
våren 2017
høsten 2017
våren 2018
høsten 2018
våren 2019
høsten 2019
våren 2022
høsten 2022