NORLAs oversettelsestilskudd - Bevilgninger

NORLA kan bevilge oversettelsestilskudd for utgivelse av norsk litteratur i utlandet.
Under finner du detaljer om oversettelsestilskudd bevilget de seneste årene.

Mer informasjon om hvordan utenlandske forlag kan søke oversettelsestilskudd finnes her.

Vi har også samlet omslagene til alle bøker utgitt i utlandet med tilskudd fra NORLA og Nordisk Ministerråd fra og med 2011 her.

2004 2022 grants graph final en

Tilskudd til oversettelser i 2022

2022: NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 510 titler på 46 språk.
(Antall søknader var 521).
Av de 510 bevilgningene var 410 til skjønnlitterære titler og 100 til sakprosa.
Og av totalen var 138 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2022 på kr 8.110.400.

Se detaljene fra 2022, og
vårt intervju med en av de mest oversatte forfatterne

Tilskudd til oversettelser i 2021: Ny rekord for antall språk

Det ble i 2021 søkt NORLA om tilskudd til oversettelse av norsk litteratur til hele 50 språk, og det er gledelig at tre av språkene er nye i våre historiske tall. For første gang har NORLA bevilget tilskudd til oversettelse av norske bøker til språkene hausa, kasakhisk og nordsamisk.

2021: NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 521 titler på hele 50 språk, noe som er rekord når det gjelder antall språk.
(Antall søknader var 527).
Av de 521 bevilgningene var 394 til skjønnlitterære titler og 127 til sakprosa.
Og av totalen var 136 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2021 på kr 9.420.600.

Se detaljene fra 2021

2020:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 634 titler på 48 språk.

(Antall søknader var 660).
Av de 634 bevilgningene var 456 til skjønnlitterære titler og 178 til sakprosa.
Og av totalen var 178 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2020 på kr 10.139.600.
Se detaljene fra 2020

2019:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 572 titler på 47 språk.

(Antall søknader var 585).
Av de 572 bevilgningene var 404 til skjønnlitterære titler og 168 til sakprosa.
Og av totalen var 136 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2019 på kr 7.842.900.
Se detaljene fra 2019

2018:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 639 titler på 45 språk.

(Antall søknader var 651).
Av de 639 bevilgningene var 479 til skjønnlitterære titler og 160 til sakprosa.
Og av totalen var 197 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2018 på kr 10.065.750.
Se detaljene fra 2018

2017:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 538 titler på 44 språk.

(Antall søknader var 557).
Av de 538 bevilgningene var 409 til skjønnlitterære titler og 129 til sakprosa.
Og av totalen var 152 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2017 på kr 7.732.100.
Se detaljene fra 2017

2016:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 499 titler på 46 språk.

(Antall søknader var 518).
Av de 499 bevilgningene var 382 til skjønnlitterære titler og 117 til sakprosa.
Og av totalen var 129 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2016 på kr 7.041.500.
Se detaljene fra 2016

Se hvilke oversatte bøker som ble mottatt av NORLA i løpet av 2016.

2015:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 431 titler på 46 språk.

(Antall søknader var 451).
Av de 431 bevilgningene var 356 til skjønnlitterære titler og 95 til sakprosa.
Og av totalen var 114 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2015 på kr 6.201.000
– mens samlet søknadssum var hele kr 18.381.300.
Se detaljene fra 2015.

Se hvilke oversatte bøker som ble mottatt av NORLA i løpet av 2015.

2014:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 419 titler på 47 språk.

(Antall søknader var 431).
Av de 419 bevilgningene var 343 til skjønnlitterære titler og 86 til sakprosa.
Og av totalen var 99 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2014 på kr 6.508.100
– mens samlet søknadssum var hele kr 16.116.605.
Se detaljene fra 2014.

Se hvilke oversatte bøker som ble mottatt av NORLA i løpet av 2014.

2013:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 412 titler på 46 språk.

(Antall søknader var 427).
Av de 412 bevilgningene var 322 til skjønnlitterære titler og 90 til sakprosa.
Og av totalen var 84 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2013 på kr 5.606.300
– mens samlet søknadssum var kr 14.263.900.
Se detaljene fra 2013.

2012:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til hele 431 utgivelser på 47 språk.

(Antall søknader var 446).
Av de 431 bevilgningene var 327 til skjønnlitterære titler og 104 til sakprosa.
Og av totalen var 82 titler for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2012 på kr 5.775.400
– mens samlet søknadssum var kr 15.446.200
Se detaljene fra 2012.

2011:
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 383 utgivelser på 42 språk.

(Antall søknader var 398).
Av de 383 bevilgningene var 299 til skjønnlitterære oversettelser og 84 til faglitterære oversettelser.
Og av totalen var 81 titler for for barn/ungdom.

Samlet tilskudd fra NORLA til oversettelser var i 2012 på ca. kr 5.400.000.
Se detaljene fra 2011.

2010
NORLA bevilget oversettelsestilskudd til 329 utgivelser på 45 språk.

(Antall søknader var 351).
Av de 329 bevilgningene var 246 til skjønnlitterære oversettelser og 83 til faglitterære oversettelser.
Og av totalen var 46 titler for for barn/ungdom.

Se detaljene fra 2010.