Nøkkeltall

Se norsk litteraturbransjes nøkkeltall, oppdatert for 2021 her.

Filen kan også lastes ned.

Microsoftteams image (4)

Detaljert informasjon

For mer detaljert informasjon, se Den norske Forleggerforenings årlige bransjestatistikker