Tidligere aktiviteter

15. januar

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.

21. desember 2023- 2. januar

Juleferie i NORLA

NORLAs kontorer holder stengt fra og med torsdag 21. desember og åpner igjen tirsdag 2. januar.

Vi vil gjerne ønske alle en riktig god jul
og et godt nytt år!

19. desember 2023

Søknadsfrist: Stilling i NORLA som rådgiver organisasjon og tilskuddsordninger

Liker du å ha ansvar for et bredt spekter av administrative oppgaver? Blir du motivert av teamarbeid i en organisasjon med engasjerte medarbeidere? Gjennom en rekke tilskuddsordninger bidrar NORLA til at norsk litteratur kommer ut på rundt femti språk årlig. Vi samarbeider med mange aktører i norsk bokbransje og ivaretar et stort internasjonalt nettverk.

I NORLA legger vi vekt på profesjonalitet og kvalitet i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter for å bringe litteratur fra Norge ut i verden. Vi ønsker å fremme et mangfold av litterære stemmer.
Vil du bidra til god forvaltning av NORLAs tilskuddsmidler og ha ansvar for oppfølging av økonomi og drift av organisasjonen? Da håper vi at du vil søke stillingen som rådgiver for organisasjon og tilskuddsordninger i NORLA.

19. desember 2023

Møte i NORLA faglitterære råd for skjønnlitteratur

Møte i NORLAs faglitterære råd for skjønnlitteratur for vurdering av søknader om tilskudd til oversettelse med frist 15. november.

13. desember 2023
Digitalt OG fysisk

Oversetterkonditori: julespesial

Onsdag 13. desember er selveste Lucia-dagen. Og vi ser frem til å samles i oversetterkonditoriets julespesial, kl. 15-16 (CET), denne gang både digitalt og fysisk.
Etterpå blir det FYSISK julekos i NORLAs lokaler kl. 16-17.30 – for alle norskoversettere som befinner seg i Oslo denne dagen!

7. desember 2023
Digitalt OG fysisk

Påmeldingsfrist: Oversetterkonditori: julespesial

Vi inviterer til oversetterkonditoriets julespesial på selveste Lucia-dagen, onsdag 13. desember kl. 15-16 (CET), denne gang både digitalt og fysisk.
Etterpå blir det FYSISK julekos i NORLAs lokaler kl. 16-17.30 – for alle norskoversettere som befinner seg i Oslo denne dagen!

5. desember 2023

Møte i NORLA faglitterære råd for faglitteratur

Møte i NORLAs faglitterære råd for faglitteratur for vurdering av søknader om tilskudd til oversettelse med frist 1. oktober.

5. desember 2023
Norge - Oslo

Ukrainsk litteratur og samoversettelse - lansering av spesialutgave av tidsskriftet Mellom

Siden i våres har NORLA, Norsk Oversetterforening, Ukrainsk forening i Oslo og tidsskriftet Mellom hatt et samarbeidsprosjekt.
Hensikten har vært å bidra til rekruttering av flere oversette fra ukrainsk til norsk, siden det det siste året har vist seg at dette er en kompetanse det er skrikende mangel på. Vårt svar har vært å spleise NORLAs kontakter som oversetter fra norsk til ukrainsk med Oversetterforeningens medlemmer. Med dette som utgangspunkt har det blitt satt sammen syv oversetterpar som har oversatt et utvalg tekster skrevet av ukrainske forfattere fra 1800-tallet frem til i dag. Utvalget er gjort ved Iryna Sabor og har fått tittelen «Med ord som motstand».

25. november 2023- 3. desember 2023
Mexico

NORLA og norske forfattere til Guadalajara

I samarbeid med den norske ambassaden i Mexico vil NORLA igjen ha stand på bokmessen i Guadalaraja i Mexico.
FIL Guadalajara er verdens største spanskspråklige bokmesse, med stor publikumstilstrømning og bransjedeltakere fra hele Latin-Amerika og resten av verden. NORLA har vært til stede i flere år, i 2022 for første gang med egen stand. I år er forfatterne Jens K Styve og Nina Lykke invitert til å delta på bokmessens program, og to norske litteraturagenter vil også være til stede på den norske standen for å bli kjent med meksikansk og latinamerikansk forlagsbransje.

15. november 2023
Norge

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonstilskudd for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

7. november 2023
Tyskland

Bransjetreff i München

I forbindelse med Kronprinsparets besøk til Tyskland i november arrangerer NORLA og den norske ambassaden i Berlin et bransjetreff for norsk og tysk forlags- og bokhandlerbransje, i samarbeid med tyske Börsenverein.
Dette blir også startskuddet for den kommende gjestelandssatsingen i Leipzig 2025!

29.-31. oktober 2023
De forente arabiske emirater

NORLA til bokmessen i Sharjah

Som ledd i forberedelsene til Norges deltakelse som gjesteland ved bokmessen i Kairo i januar, reiser NORLA til bokmessen i Sharjah i De forente arabiske emiratene 29.-31. oktober. Dette er en viktig rettighetsmesse som vil gi et bredt kontaktnett og oversikt over hele den arabiskspråklige forlagsverden.
NORLA vil delta på bokmessens Publishers conference som retter seg mot den delen av den internasjonale og arabiskspråklige forlagsbransjen som driver med rettighetssalg.

23. oktober 2023

Søknadsfrist: Engasjement i NORLA som koordinator for bokmesser og arrangementer

Vil du bidra til å lage gode møteplasser for norsk litteratur i utlandet? Vil du tenke kreativt rundt formidling av norsk litteratur på bokmesser og andre møteplasser og samtidig ha ansvar for praktiske og administrative oppgaver?

NORLA søker ny medarbeider i et tre-årig engasjement med mulighet for fast stilling.
Søknadsfrist er 23.10.2023.

18.-22. oktober 2023
Tyskland

NORLA til Frankfurter Buchmesse

NORLA er tilstede på årets bokmesse i Frankfurt, der bokbransjen igjen er samlet på en norsk fellesstand: 4.1/C24.
Vi ser frem til å ønske gamle og nye kontakter velkommen!

Ta kontakt hvis du ønsker å avtale et møte med oss.

16. oktober 2023
Norge

Kinesisk pressebesøk til Norge

Den norske ambassaden i Beijing inviterer 7 kinesiske journalister /skribenter / influensere til Oslo og Bergen for å fremme norsk litteratur og kultur. 16. oktober er viet litteratur. Gjestene besøker Deichman og Future Library-skogen, og kommer til NORLA for å få en orientering om NORLAs arbeid og litteratur fra Norge.