Tidligere aktiviteter

12. oktober 2023
Norge - Oslo

Arabisk oversetterseminar

Som en del av opptrappingen til at Norge skal være gjesteland i Kairo i 2024, arrangerte vi et seminar for etablerte og potensielle oversettere til arabisk på forsommeren i år. Målsettingen var å oppmuntre flere til å oversette til arabisk. Seminaret var svært vellykket, med mange og engasjerte deltakere, så torsdag 12. oktober arrangerer vi et oppfølgingsseminar for deltakerne. Innledere er Anette Garpestad fra Cappelen Damm Agency og oversetter Mohammad Habeeb.

11. oktober 2023
Digitalt

Oversetterkonditori: høstens fokustitler

Endelig er oversetterkonditoriet tilbake!
Vi gleder oss til å presentere høstens fokustitler onsdag 11. oktober kl. 15-16 (CEST).

Påmeldingsfrist: 5.10. kl. 12 (CEST).
Meld deg på her

Velkommen!

10. oktober 2023
Norge, Oslo

Møte i NORLA faglitterære råd for skjønnlitteratur

Møte i NORLAs faglitterære råd for skjønnlitteratur for vurdering av søknader om tilskudd til oversettelse med frist 1. august.

5. oktober 2023
Digitalt

Påmeldingsfrist: Oversetterkonditori: høstens fokustitler

Endelig er oversetterkonditoriet tilbake!
Vi gleder oss til å presentere høstens fokustitler onsdag 11. oktober kl. 15-16 (CET).

Påmeldingsfrist: 5.10. kl. 12 (CET).
Meld deg på her

Velkommen!

5.- 6. oktober 2023
Georgia

Oversetterseminar i Tbilisi

NORLA vil sammen med det skandinaviske senteret ved Tbilisi State University (TSU) i Tbilisi arrangere oversetterseminar for studenter og oversettere i Tbilisi.
Første dag vil studentene vil få en innføring i norsk litteratur og delta i et tekstverksted om en tekst fra norsk til georgisk. Elisabeth Beanca Halvorsen deltar som forfatter fra Norge.
Andre dag vil vi fokusere på samoversettelse og oversettelse fra georgisk til norsk. Denne delen av seminaret arrangeres i samarbeid med Norsk Oversetterforening.

2.-10. oktober 2023
Serbia - Beograd

Fokus på norsk og nordisk litteratur for unge lesere i Serbia

Nordisk institutt ved Universitetet i Beograd arrangerer en utstilling av nordisk barne- og ungdomslitteratur oversatt til serbisk 2.-8. oktober. I den forbindelse holder de en rekke mindre arrangementer knyttet til utstillingen: paneldebatter, boklanseringer, foredrag for studenter mm. Samarbeidspartner er blant annet den norske ambassaden i Beograd.

1. oktober 2023
Norge

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonstilskudd for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her: Mikołaj Palazzo, Unsplash)

28. september 2023- 1. oktober 2023
Sverige

NORLA og norske deltagere til Bokmässan i Göteborg

Bokmässan Göteborg går i år av stabelen 28. september – 1. oktober. Ta kontakt med Oliver Møystad dersom du ønsker å avtale et møte med NORLA. Vi kan treffes i rettighetssenteret, på bord G05.

For første gang på flere år skal det være en norsk stand på Bokmässan i år, i samarbeid mellom Den norske ambassaden i Stockholm, Voksenåsen og NORLA. Velkommen til stand B05:60!

Det vil være en lang rekke arrangementer med norske forfattere og aktører på programmet på ulike scener på Bokmässan, inkludert på standen.
Se hele det rikholdige norske programmet her

15. september 2023
Norway

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

15. september 2023
Norway

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om tilskudd til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne.
Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterier for oversettelsestilskudd. Oversettelsen må skje direkte fra norsk.
Tilskudd til prøveoversettelser av NORLAs fokustitler vil prioriteres.

1. september 2023
Norway

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

24. august 2023

Søknadsfrist: Reisestipend for oversettere til Bokmässan i Göteborg

NORLA utlyser seks reisestipender á NOK 3.000 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.
Merk at ordningen kun gjelder dem som oversetter direkte fra norsk. I år prioriteres søkere som ikke deltok på NORLAs oversetterkonferanse på Kløfta.
Les utlysningen her

Du kan søke her

Søknadsfrist er 24. august kl. 12 (CEST)

1. august 2023
Norway

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.

1. august 2023
Norway

Påmeldingsfrist: Den norske fellesstanden på Frankfurter Buchmesse 2023

Vi i NORLA inviterer forlag og agenter til å melde seg på fellesstanden og presentere sine lister til et internasjonalt publikum i Frankfurt. Fellesstanden er et naturlig samlingspunkt for norsk bransje og for alle med en interesse for litteratur fra Norge.
Meld deg på her

1. august 2023
Norway

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonstilskudd for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.