For agenter og forlag

Oversettelsestilskudd

SØKNADSFRISTER: Faglitterære titler: 1.2., 1.6. og 1.10. | Skjønnlitterære titler: 1.4., 1.8. og 15.11.

NORLAs oversettelsestilskudd skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske og samiske skjønn- og faglitterære forfattere. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke NORLAs tilskudd til oversettelse av norsk litteratur.

Søknadsskjema og vedlegg sendes til firmapost@norla.no
skriv ‘Oversettelsestilskudd’ i emnefeltet.

Oversettelsestilskudd mellom nordiske språk

SØKNADSFRISTER (norske bøker): som for øvrig oversettelsestilskudd: Skjønnlitteratur: 1.4, 1.8 og 15.11. | Faglitteratur: 1.2, 1.6 og 1.10.

Nordisk Minsterråds program for kunst og kultur har videreført ordningen for tilskudd til oversettelse av litteratur og dramatikk fra ett nordisk språk til et annet.
Målet med avtalen er å sikre utbredelsen av og styrke kjennskapen til nordisk litteratur. Tilskuddsordningens hensikt er å bidra til flere utgivelser av kvalitetslitteratur fra Norden på andre nordiske språk enn originalspråket.

Kriterier for NORLAs oversettelsestilskudd

Hensikten med NORLAs oversettelsestilskudd er å bidra til at flere norske verk oversettes, utgis og distribueres i utlandet. NORLAs styre revurderer kriteriene ved jevne mellomrom.

NORLA gir tilskudd til oversettelser av norske og samiske språk. For oversettelse fra samiske språk gis tilskudd til oversettelser av utgivelser med norsk ISBN-nummer til land utenom Norden.

Oversettelsestilskudd til dramatikk

SØKNADSFRISTER HOS DRAMATIKERFORBUNDET: 15.2., 15.5., 15.9. og 15.11.

Kulturdepartementet bevilger hvert år en sum over NORLAs budsjett som er øremerket tilskudd til oversettelse av ny, norsk dramatikk. Ordningen administreres av Dramatikerforbundet gjennom Oversetterutvalget.

Tilskudd til antologier og tidsskrifter

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan gi tilskudd til oversettelse av norsk litteratur for publisering i tidsskrifter og antologier etc. eller andre prosjekter som faller utenom kriteriene for vanlig oversettelsestilskudd.

Prøveoversettelser for agenter og forlag

SØKNADSFRISTER: 1.3. og 1.9.

Forlag og agenter i Norge og utlandet kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Tilskudd til utvidet prøveoversettelse for norske agenter og forlag

SØKNADSFRISTER: 1.3. og 1.9.

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.

Produksjonstilskudd til illustrerte bøker for barn og illustrert sakprosa

SØKNADSFRISTER: som for oversettelsestilskudd: Skjønnlitteratur: 1.4, 1.8 og 15.11. | Faglitteratur: 1.2, 1.6 og 1.10.

NORLA har i dag en ordning med produksjonstilskudd for illustrerte bøker for barn og en tilsvarende ordning for produksjonstilskudd til enkelte typer illustrert sakprosa.

Reisetilskudd til norske forfattere og forelesere invitert til (digitale) festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan bidra med reisetilskudd til norske forfatteres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA har også fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte en begrenset årlig sum til norske forfattere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.

Som følge av koronasituasjonen er det for tiden vanskelig å invitere norske forfattere til internasjonale festivaler, lanseringer og andre arrangementer i utlandet. Utenlandske forlag, festivalarrangører og andre aktører som ønsker å lage digitale arrangementer med norske forfattere, kan derfor søke om tilskudd til webinarer, podkaster, intervjuer i form av filmopptak og tilsvarende. Det er også mulig å søke om tilskudd til annonsering og synliggjøring av forfatter- og litteraturprogrammer i digitale medier.

Reisetilskudd for norske agenter og forlag

SØKNADSFRIST: Løpende

Tilskudd til aktiviteter knyttet til litteratureksport

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører i Norge som jobber med rettighetssalg av litteratur til utlandet og som arbeider for å fremme norsk litteratureksport, for eksempel norske forlag og litterære agenter.
Tilskuddsordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

Reisetilskudd til forleggere, presse og oversettere i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan gi tilskudd for reiser til Norge for forleggere, presse og oversettere i utlandet for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Tilskudd til eksport - og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

1.2., 1.5., 1.9.

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører. Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder. Tilskuddsordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale utgivere, underagenter og andre aktuelle samarbeidspartnere.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019