For agenter og forlag

Oversettelsesstøtte

SØKNADSFRISTER: Faglitterære titler: 1.2., 1.6. og 1.10. | Skjønnlitterære titler: 1.4., 1.8. og 15.11.

NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske skjønn- og faglitterære forfattere. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke NORLAs støtte til oversettelse av norsk litteratur.

Søknadsskjema og vedlegg sendes til firmapost@norla.no
skriv ‘Oversettelsesstøtte’ i emnefeltet.

Oversettelsesstøtte mellom nordiske språk

SØKNADSFRISTER (norske bøker): som for øvrig oversettelsesstøtte: Skjønnlitteratur: 1.4, 1.8 og 15.11. | Faglitteratur: 1.2, 1.6 og 1.10.

Nordisk Minsterråds program for kunst og kultur har videreført ordningen for støtte til oversettelse av litteratur og dramatikk fra ett nordisk språk til et annet.
Målet med avtalen er å sikre utbredelsen av og styrke kjennskapen til nordisk litteratur. Støtteordningens hensikt er å bidra til flere utgivelser av kvalitetslitteratur fra Norden på andre nordiske språk enn originalspråket.

Kriterier til oversettelse av fag- og skjønnlitteratur

Hensikten med NORLAs oversettelsesstøtte er å bidra til at flere norske bøker oversettes, utgis og distribueres i utlandet. NORLAs styre revurderer kriteriene ved jevne mellomrom.

Oversettelsesstøtte til dramatikk

SØKNADSFRISTER HOS DRAMATIKERFORBUNDET: 15.2., 15.5., 15.9. og 15.11.

Kulturdepartementet bevilger hvert år en sum over NORLAs budsjett som er øremerket støtte til oversettelse av ny, norsk dramatikk. Ordningen administreres av Dramatikerforbundet gjennom Oversetterutvalget.

Støtte til antologier og tidsskrifter

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan gi støtte til oversettelse av norsk litteratur for publisering i tidsskrifter og antologier etc. eller andre prosjekter som faller utenom kriteriene for vanlig oversettelsesstøtte.

Prøveoversettelser

SØKNADSFRISTER: For forlag/agenter: 15.3. og 15.9.2018 | For oversettere: løpende søknadsfrist

Forlag, agenter og oversettere i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Produksjonsstøtte til illustrerte bildebøker for barn og illustrert sakprosa

SØKNADSFRISTER: som for oversettelsesstøtte: Skjønnlitteratur: 1.4, 1.8 og 15.11. | Faglitteratur: 1.2, 1.6 og 1.10.

NORLA har i dag en prøveordning med produksjonsstøtte for bildebøker for barn. Ordningen er foreløpig forlenget ut 2018.
Vi opprettet i 2014 en tilsvarende prøveordning for produksjonsstøtte til enkelte typer illustrert sakprosa, som også er forlenget ut 2018.

Reisestøtte til norske forfattere og forelesere invitert til festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan bidra med reisestøtte til norske forfatteres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA har også fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte en begrenset årlig sum til norske forfattere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.

Litteratur ut i verden

Søknadsfrist: utløpt

På oppdrag fra Kulturdepartementet lanserer Innovasjon Norge et nytt eksportprogram i samarbeid med NORLA som skal hjelpe litterære agenter med å selge mer norsk litteratur til utlandet.

For å bidra til utvikling i litteraturbransjen og styrke bransjens internasjonale konkurransekraft, tilbyr vi nå norske litterære agenter å delta i et helt nytt eksportprogram. Denne utlysningen gjelder deltakelse i Litteratur ut i verden-programmet, et tidsbegrenset program som omfatter både tilskudd og kompetanse og har en økonomisk ramme på 5 millioner kroner.

Reisestøtte til agenter, forleggere, presse og oversettere i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan støtte reiser til Norge for agenter, forleggere, presse og oversettere i utlandet for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

NORLAs utviklingsprogram for nye forfatterstemmer

SØKNADSFRIST: utløpt

UTLYSNING

Vi inviterer med dette alle forlagsredaksjoner og litterære agenter til å foreslå kandidater til vårt femte kull av NORLAs talentutviklingsprogram «Nye stemmer». Programmet er et ledd i satsningen på Frankfurt 2019, der en viktig målsetning er å få frem nye forfatterstemmer.
Programmet er finansiert av Talent Norge og Den norske Forleggerforening, mens NORLA har ansvaret for gjennomføringen.

Nettverksstøtte

SØKNADSFRIST: Løpende

Støtte til aktiviteter knyttet til litteratureksport

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører i Norge som jobber med rettighetssalg av litteratur til utlandet og som arbeider for å fremme norsk litteratureksport, for eksempel norske forlag og litterære agenter.
Støtteordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com